Over Kimon

‘En zij brachten kinderen tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou’

Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie. We richten ons op het noodlijdende kind wereldwijd. Onze focusgebieden liggen op het Afrikaanse continent en in Roemenië, Oekraïne en Bangladesh. Via zending en hulpverlening helpen we om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten. Zo willen we dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Meer informatie over stichting Kimon is te lezen op hun website: www.kimon.nl