Over Jolanda

Over de missie
Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op en wandel.’ Johannes 5:8

Voorstellen
Ik ben Jolanda van Essen, geboren in een klein dorpje op de Veluwe als jongste van zes kinderen. Op de middelbare school twijfelde ik tussen een economische opleiding of de PABO. Het is de PABO geworden. Na 10 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben, heb ik in augustus 2002 de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs.

Docent economie
Ik kwam terug bij mijn oude passie: economie en onderwijs. Binnen het voortgezet onderwijs heb ik op verschillende afdelingen mogen lesgeven. Elke afdeling heeft haar eigen charme en haar eigen problematiek. Naast het lesgeven heb ik mij in het basis- en voortgezet onderwijs verdiept in individuele leerlingzorg. Dit heeft mij altijd veel gegeven.

De kiem
Afgelopen jaren heb ik de contextuele praktijkopleiding leerlingbegeleiding gedaan. Deze opleiding, en het derde verdiepingsjaar, zie ik echt als een geschenk. Het gaf mij nog meer drive om bij elke leerling te zoeken naar mogelijkheden. Ondertussen kwam er ook een ander gevoel bij mij naar boven: ‘Ligt er voor mij misschien ergens anders een taak?’ Voor de zomervakantie van 2021 maakte de Heere mij duidelijk dat ik afscheid zou moeten nemen van veel wat me lief en dierbaar is. Ik wist alleen het vervolg niet. Ik zocht naar verschillende mogelijkheden, maar merkte dat alles gesloten bleef.

Sterk verlangen
Er ontwikkelde zich een sterk verlangen in mij om kinderen die door de maatschappij niet gezien worden, met Gods hulp tot Hem brengen. Om lichamelijke of emotioneel verwaarloosde kinderen, kinderen met een beperking, een stapje verder brengen.

Oekraïne Bethesda
November 2021, een artikel uit het RD magazine over dienen in Oekraïne raakte mijn hart. Bij het zien van de stenen van het gebouw werd het voor mij ‘volg Mij’. Dit was niet meer weg te krijgen. Na contact opgenomen te hebben met Kimon, bleek bij het nieuw op te zetten project Bethesda nog behoefte ze zijn aan iemand met een achtergrond vanuit het onderwijs. Het project Bethesda is bedoeld voor mensen met een beperking. Gezien de oorlogssituatie is het onbekend waar in de Oekraïne het project Bethesda daadwerkelijk gaat komen. Stefanie de Wildt (huidige veldwerker, ervaring met zorg) en ik hopen samen onze schouders onder dit project te zetten.

Geroepen voor dit project
Afgelopen jaren hebben we als maatschappij maar ook als school gezien dat niets maakbaar is. We wisten het altijd wel, maar het ook aan den lijve te ervaren, dat heeft mij heel klein gemaakt. Ik werd mij bewust van onze nietigheid en tegelijkertijd Gods grootheid. Dit maakt dat het voor mij mogelijk is om deze stap te zetten. Voor mij is het onmogelijk, maar daar waar God wegen opent, zal Hij ook verder zorgen.

Tot Zijn eer
En er is te Jeruzalem aan de Schaapspoort, een badwater, hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen. In dezelve lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering des waters. Want een engel daalde neder op zekeren tijd in dat badwater, en beroerde het water; die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was.

En aldaar was een zeker mens, die acht en dertig jaren krank gelegen had. Jezus, ziende dezen liggen, en wetende, dat hij nu langen tijd gelegen had, zeide tot hem: Wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens, om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op, en wandel. En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde’ (Joh. 5:2-9).

Uit zichzelf kon hij niet in het water komen en geen mens die er voor hem was… maar God vond een weg om hem te genezen. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen!

Van Oekraïne naar Roemenië
God baande door de woeste baren, en brede stromen ons een pad.’ Deze eerste regel van psalm 66 vers 3 kwam de afgelopen periode bij velen van ons in de gedachten. In Idrifaia (Roemenië) is door een aantal samenwerkende ondernemers uit Nederland aan stichting Kimon een opvanglocatie aangeboden voor Oekraïense kinderen. In een kleine week tijd hebben Nederlandse ondernemers de locatie, gesitueerd op een halve hectare grond, omgebouwd tot een volwaardige opvang, inclusief sanitaire voorzieningen en voldoende privacy. Op deze locatie hopen we onder de naam ‘Talitha Kumi’ op korte termijn een opvang te realiseren voor Oekraïense meisjes.

Ik zie er naar uit om deze meisjes extra aandacht te geven en hen te begeleiden. Hen liefde te geven en telkens bij de Heere te brengen. Ik ben dankbaar iets te mogen betekenen in het leven van deze meisjes. Dat ervaar ik als mijn taak voor Oekraïense meisjes in Roemenië.

Opent uwen mond,
Eist van Mij vrijmoedig,
Op Mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij ’t smeekt,
Mild en overvloedig.

Ps. 81:12 (berijmd)