Talitha Kumi

Sinds op 24 februari 2022 in Oekraïne oorlog is uitgebroken, zijn veel Oekraïense kinderen wees geworden. In het dorpje Idrifaia (Roemenië) is door een aantal samenwerkende ondernemers uit Nederland aan stichting Kimon een opvanglocatie aangeboden voor Oekraïense kinderen. Onder de naam ‘Talitha Kumi’ zullen op deze locatie meisjes opgevangen worden die door de oorlogssituatie ontheemd zijn geraakt en speciale zorg nodig hebben.

De naam van het project is ontleend aan de woorden die de Heere Jezus sprak bij de opwekking van het dochtertje van Jaïrus en betekent ‘Meisje, sta op’ (zie Markus 5:41). Als Jezus spreekt, spreekt Hij met macht! Alleen met Gods hulp is het mogelijk deze meisjes een veilige ontwikkeling te bieden.

Woonvormen
In het huis ‘Talitha Kumi’ verblijven kinderen tussen de 6 en 18 jaar oud. De woonvorm zal kleinschalig gestart worden. Basisspeerpunten van het programma zijn het bieden van veiligheid, rust en stabiliteit. Verder wordt bij elk kind gekeken naar ontwikkelmogelijkheden. Door middel van coaching wordt de persoonlijke ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de kinderen gestimuleerd.

Onderwijs
In Indrifaia is een basisschool waar wordt gekeken hoe de meisjes gebruik kunnen maken van het lokale onderwijs.

Evangelisatie
De kinderen die in Talitha Kumi wonen zijn ontwricht, ontheemd door de oorlogssituatie. In korte tijd hebben zij veel gezien, meegemaakt en verloren. Door middel van zingen, bidden en het vertellen van bijbelverhalen wordt de eenvoudige Bijbelse boodschap doorgeven aan deze meisjes. Naast herstel en voorbereiden op de toekomst is het hoofddoel om hen te helpen zich voor te bereiden op dé Toekomst, die eeuwig is.