Verslag afscheidsdienst 10 juni 2022

Op vrijdag 10 juni is er een afscheidsdienst gehouden. In deze dienst ging ds. D.E. van de Kieft voor. Hij hield een meditatie over Markus 5:21-43. De tekstwoorden waren uit vers 36b: Vrees niet, geloof alleenlijk.

Het thema was:
Talítha Kûmi: dochter sta op.

  1. Een grote nood
  2. Een afgesneden weg
  3. Een groot wonder

Bij elk punt werd stil gestaan bij:

  • De geschiedenis van Jaïrus
  • Het zieleleven
  • De weg van Jolanda

Verder hield dhr. Pannekoek (directeur van Kimon) een toespraak. Ouderling Trouwborst sloot deze avond af. Daarna was er gelegenheid om afscheid van Jolanda te nemen.

Kaart, gemaakt door een meisje uit de gemeente, het geeft de boodschap van de avond kernachtig weer.

De dienst is eventueel te beluisteren via kerkdienst gemist (10 juni) – https://kerkdienstgemist.nl/stations/1433-GGiN-Urk-Menorahkerk